• 05:06 phổ biến Dọn Quán Bán Hàng - Quan Họ Bắc Ninh

  Dọn Quán Bán Hàng - Quan Họ Bắc Ninh

  1,426 lượt nghe

  Dọn Quán Bán Hàng - Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh --- https://www.facebook.com/yeuquanhobacninh

  Đặc sắc
 • 50:46 phổ biến Những Bài Quan Họ Hay Nhất - Album Lý Giao Duyên

  Những Bài Quan Họ Hay Nhất - Album Lý Giao Duyên

  1,656 lượt nghe

  Album Quan họ Bắc Ninh: Lý giao duyên Tổng hợp những bài quan họ hay nhất của Ngọc Quang và NSƯT Thúy Hường ---

  Đặc sắc
 • 03:55 phổ biến Khách đến Chơi Nhà - Quan Họ Bắc Ninh

  Khách đến Chơi Nhà - Quan Họ Bắc Ninh

  1,808 lượt nghe

  Khách đến chơi nhà - Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Biểu diễn: Tốp nữ --- Khách đến i đến chơi hự hừ nhà là, chơi hự hừ nhà.Đốt than ớ ơ dầu mà quạt nước mấy pha trà mời người xơi là ché

  Đặc sắc
 • 04:33 phổ biến Bài hát Con Ếch - Quan Họ Bắc Ninh

  Bài hát Con Ếch - Quan Họ Bắc Ninh

  1,378 lượt nghe

  Con Ếch - Quan Họ Bắc Ninh Núc cái lạt í ơ ơ ơ cho mềm là anh rằng Hai í ơi chứ mấy em ngồi rồi. Ngồi rồi em núc cái lạt í ơ ơ ơ cho mềm. Buộc ngang lưng là lưngcon ếchí ơ ơ để treo l&e

  Đặc sắc
 • 04:36 phổ biến Lên Tiên Cung - Quan Họ Bắc Ninh

  Lên Tiên Cung - Quan Họ Bắc Ninh

  1,605 lượt nghe

  Lên Tiên Cung - Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Lêní đếntậntiênđàtrêní i TiênCungtôibựcí ì ìmình/.Lêni đếntậni Tiênđàtrêní i Tiê

  Đặc sắc
 • 05:24 Nam Nhi - Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh

  Nam Nhi - Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh

  933 lượt nghe

  Bỉ: Nam nhii í i. đứng ở ơ ơ trên, hị i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à đời, này chơi í ơ ơ ớ ơ ơ cho, ôi hự hừ, lở đất mấy long á giời thì, mới gọi là i í i giai. Hát: Này ố aiơi&

 • 04:05 phổ biến Tưởng đến Gần Xa - Quan Họ Bắc Ninh

  Tưởng đến Gần Xa - Quan Họ Bắc Ninh

  1,348 lượt nghe

  Tưởng đến gần xa Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Phối khí: Mạnh Thắng Biểu diễn: Văn Hanh Lời bài hát Tưởng đến ấy mấy xa tôi gần i xa,Ấy mấy xa tôi gần i xa.Song í le tôi còn dở bận ấy mấy dầu rằng chị h

  Đặc sắc
 • 04:17 phổ biến Gặp Người Quan Họ - Quan Họ Bắc Ninh

  Gặp Người Quan Họ - Quan Họ Bắc Ninh

  2,557 lượt nghe

  Gặp người Quan Họ - Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Lời mới: Nguyễn Đình Môn Biểu diễn: Lệ Thanh - Thanh Nhàn

  Đặc sắc
 • 03:27 phổ biến Dòng Sông Nỗi Nhớ - Quan Họ Bắc Ninh

  Dòng Sông Nỗi Nhớ - Quan Họ Bắc Ninh

  2,249 lượt nghe

  Dòng sông nỗi nhớ - Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Lời: Đình Nguyên Biểu diễn: Lệ Thanh - Thanh Nhàn

  Đặc sắc
 • 06:32 phổ biến Gọi đò - NSND Thúy Hường Chèo Quan Họ

  Gọi đò - NSND Thúy Hường Chèo Quan Họ

  1,818 lượt nghe

  Gọi đò - Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Biểu diễn: NSND Thúy Hường -- Bỉ:Gọi i í ơ ơ ớ ơ ơ hự à đò, không i thấy í i i đò hự ư ơ ơ thưa. Này càng i í ơ ơ ớ ơ ơ chờ, ôi hự hừ

  Đặc sắc
 • 03:53 phổ biến Dệt Gấm - Quan Họ Bắc Ninh

  Dệt Gấm - Quan Họ Bắc Ninh

  1,011 lượt nghe

  Dệt gấm - Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Thể hiện:Mai Phuong, Top Ca

 • 04:35 Ngồi Tự Song đào - Quan Họ Bắc Ninh

  Ngồi Tự Song đào - Quan Họ Bắc Ninh

  882 lượt nghe

  Ngồi Tựa Song Đào - Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Thể hiện: Nghệ Sỹ Vân Dung ---

 • 04:12 phổ biến Mời Nước Mời Trầu - Quan Họ Bắc Ninh - NSƯT Thúy Hường và Tốp nữ

  Mời Nước Mời Trầu - Quan Họ Bắc Ninh - NSƯT Thúy Hường và Tốp nữ

  2,806 lượt nghe

  Mời nước mời trầu - Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Thể hiện NSƯT Thúy Hường và Tốp nữ --- Mời nước(Khách đến chơi nhà)Dân ca Quan họ cổ Khách đến í đến chơi hự hừ nhà là chơi hự hừ nhà /.

  Đặc sắc
 • 04:56 phổ biến Chia Rẽ đôi Nơi - Top Ca - Quan Họ Bắc Ninh

  Chia Rẽ đôi Nơi - Top Ca - Quan Họ Bắc Ninh

  1,455 lượt nghe

  Chia rẽ đôi nơi - Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Biểu diễn: Tốp nam nữ Nhà hát Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh ---

  Đặc sắc
 • 03:27 Đôi Bên Bác Mẹ Cùng Già - Tốp nam nữ Quan Họ Bắc Ninh

  Đôi Bên Bác Mẹ Cùng Già - Tốp nam nữ Quan Họ Bắc Ninh

  1,000 lượt nghe

  Đôi bên Bác Mẹ cùng già - Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Biểu diễn: Tốp nam nữ Quan Họ Bắc Ninh --- Đôi rằng đôi bên bác í mẹ có a cùng già.Lấy anh là anh hay chữ,

 • 04:53 phổ biến Lệnh Ngự - Thúy Cải - Quan Họ Bắc Ninh

  Lệnh Ngự - Thúy Cải - Quan Họ Bắc Ninh

  1,331 lượt nghe

  Lệnh Ngự - Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Thể hiện: Thúy Cải ---

  Đặc sắc
 • 06:07 phổ biến Thanh Nhàn - Đêm Qua Nhớ Bạn - Quan Họ Bắc Ninh

  Thanh Nhàn - Đêm Qua Nhớ Bạn - Quan Họ Bắc Ninh

  1,438 lượt nghe

  Đêm qua nhớ bạn - Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Thể hiện: Thanh Nhàn -- Đêm i hôm qua mình tôi nhớ bạn i linh tính a lính tình tinh i, này a có a tôi buồn, tôi ớ ơ buồn &

  Đặc sắc
 • 05:12 phổ biến Lòng Vẫn đợi Chờ - Quan Họ Bắc Ninh

  Lòng Vẫn đợi Chờ - Quan Họ Bắc Ninh

  1,629 lượt nghe

  Lòng vẫn đợi chờ - Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Thể hiện: Nghệ sỹ Vân Dung ---Lòng vẫn i ơ ơ …này đợi í ơ ơ…chờ mà em i ơ ơ…không ố là không giăng gió giăng gió

  Đặc sắc
 • 04:20 phổ biến Công Tôi Lội Suối Trèo Non - Quan Họ Bắc Ninh

  Công Tôi Lội Suối Trèo Non - Quan Họ Bắc Ninh

  1,430 lượt nghe

  Công tôi lội suối trèo non - Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Thể hiện: Quốc Triệu - Hữu Phước Công tôi lội suối trèo nonÔng Tơ bà Nguyệt khéo còn trêu ngươiNguyệt rằng nguyệt lặn sao giờ

  Đặc sắc
 • 04:09 Quan Họ - Bèo Dạt Mây Trôi

  Quan Họ - Bèo Dạt Mây Trôi

  957 lượt nghe

  Bèo dạt mây trôi - Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh W: http://bacninh.gov.vn/ FB: http://fbcom/yeuquanhobacninh

 • 04:19 phổ biến Trẩy Hội Xuân Quan Họ Bắc Ninh - Top nữ

  Trẩy Hội Xuân Quan Họ Bắc Ninh - Top nữ

  1,942 lượt nghe

  Trẩy Hội Xuân - Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Sáng tác: Ngọc Lương Biểu diễn: Tốp nữ.

  Đặc sắc
 • 04:37 phổ biến Nhớ Về Hội Lim - Quan Họ Bắc Ninh

  Nhớ Về Hội Lim - Quan Họ Bắc Ninh

  2,899 lượt nghe

  Nhớ về hội lim - Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Sáng tác: Nguyễn Tiến Biểu diễn: Thu Hiền Giã hội rồi anh lại về theo emĐể câu hát vấn vương trong lòngNước sông kia hai dòng như một,Em trao yếm đà

  Đặc sắc
 • 05:12 phổ biến Một Khúc Dân Ca Một Câu Quan Họ - Thu Hiền

  Một Khúc Dân Ca Một Câu Quan Họ - Thu Hiền

  2,363 lượt nghe

  Sáng tác: Duy Thái Biểu diễn: Thu Hiền ---Bài Hát: Một Khúc Dân Ca, Một Câu Quan Họ - Thu HiềnEm nghe anh hát điệu lý qua cầuMột nét đậm sâu câu dân ca Nam bộEm h

  Đặc sắc
 • 04:24 phổ biến Làng Quan Họ Quê Tôi - Thu Hiền và Minh Khánh

  Làng Quan Họ Quê Tôi - Thu Hiền và Minh Khánh

  2,227 lượt nghe

  Làng Quan Họ Quê Tôi - Thu Hiền & Minh Khánh Nhạc: Nguyễn Trọng Tạo Thơ: Nguyễn Phan Hách --- Làng quan họ quê tôi, tháng giêng mùa hát hộiNhững đêm trăng hát

  Đặc sắc
 • 05:43 phổ biến Bến Vắng Mưa Rơi Quan Họ Bắc Ninh - Thu Hiền

  Bến Vắng Mưa Rơi Quan Họ Bắc Ninh - Thu Hiền

  1,917 lượt nghe

  Bến Vắng Mưa Rơi - Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Sáng tác: Minh Quang Biểu diễn: Thu Hiền --Bài hát: Bến Vắng Mưa RơiSáng tác : Minh QuangĐến hẹn lại lên giã bạn người ơiCon đò sang sông

  Đặc sắc
 • 05:05 phổ biến Nghe Câu Quan Họ Trên Cao Nguyên - Thu Hiền

  Nghe Câu Quan Họ Trên Cao Nguyên - Thu Hiền

  2,097 lượt nghe

  [HD] Nghe câu quan họ trên Cao Nguyên - Thu Hiền Thơ: Hữu chỉnh Nhạc: Vũ Thiết Biể diễn: Thu Hiền --Sáng tác: Vũ Thiết Thơ : Vũ ChinhCa sĩ: Thu HềnNghe câu quan họ trên cao nguyênNgỡ con sông Cầu dập

  Đặc sắc
 • 04:53 phổ biến Liên khúc Vui Bốn Mùa - Mời Trầu - Quan Họ Bắc Ninh

  Liên khúc Vui Bốn Mùa - Mời Trầu - Quan Họ Bắc Ninh

  1,803 lượt nghe

  LK: Vui Bốn Mùa - Mời Trầu - Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Biểu diễn: Tốp Nam Nữ - Trường Trung Cấp Văn Hóa Nghệ Thuật và Du Lịch Bắc Ninh Mời các cô dì chú bác cùng nghe nào chia sẻ cho

  Đặc sắc
 • 05:47 phổ biến Đêm Qua Nhớ Bạn - Phương Mai - Quan ho

  Đêm Qua Nhớ Bạn - Phương Mai - Quan ho

  1,318 lượt nghe

  Đêm qua nhớ bạn - Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh (Lời cổ) Thể hiện: Phương Mai Lời ca khúc: Đêm i hôm qua mình tôi nhớ bạn i linh tính a lính tình tinh i, này a có a tôi buồn, t

  Đặc sắc
 • 03:53 phổ biến Giã Bạn - Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh

  Giã Bạn - Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh

  2,483 lượt nghe

  Giã Bạn - Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Biểu diễn: Tốp Nam nữ --- FB: http://fb.com/yeuquanhobacninh W: http://bacninh.gov.vn/

  Đặc sắc
 • 04:20 phổ biến Người ở đừng Về - Quan Họ Bắc Ninh

  Người ở đừng Về - Quan Họ Bắc Ninh

  2,116 lượt nghe

  Người ở đừng về - Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Biểu diễn: Tốp Nam, Nữ --Người ơi! Người ở đừng về,Người về em vẫn (í i ì í i í i i) có mấy trông (i ì) theo,Trông (ì í a a) nước tì

  Đặc sắc